KRMNE ZABRANE

Krmna zabrana predstavlja hranidbeni prostor za krave, sa mogućnošću zaključavanja. Krave na farmama u prosjeku provedu šestinu života na krmnoj zabrani. Za uspješnu proizvodnju važno je da krmna zabrana bude kvalitetno izrađena omogućujući kravama optimalan položaj za hranjenje.