KRMNA ZABRANA, TIP CD-300

• zabrana bez uklještenja

• podesive horizontalne cijevi promjera 1 1/2“ i 2“ prema DIN 2440

• stupovi promjera 2“ i 2 1/2“ sa uključenim PVC čepom

• klizni nosači određuju se prema odabranim stupovima i horizontalnim cijevima

• svi elementi su toplo pocinčani