LEŽAJNI BOKS, TIP LB-100

Otvoreni ležajni boks proizvodi se u duljinama: 1,90m i 2,10m. Okvir boksa izrađen je od čeličnih cijevi promjera 2“ prema DIN 2440. Horizontalne cijevi za spajanje boksova promjera su 1 1/2“ prema DIN 2440. Okvir boksa i  horizontalne cijevi spajaju se omega obujmicama. Ležajni boks ugrađuje se na čeličnu stopu, a zatim fiksira u ravnu podlogu temeljnim galvaniziranim vijcima. Svi elementi boksa su toplo pocinčani.