PREGRADE, OGRADE I VRATA

TOS Tvornica opreme i strojeva d.o.o. vam nudi kompletan program pregrada i vrata za opremanje boksova štala. Ograde, pregrade i vrata radimo u različitim varijantama: fiksne i teleskopske, ovisno o potrebama i želji kupca.Konstrukcija ograda izrađena je od kvalitetnih čeličnih cijevi, debljine stjenke sukladno DIN 2440. Kako bi smo osigurali dugotrajnost naših proizvoda i u najtežim uvjetima, svi elementi su toplo pocinčani.