Uslužni radovi za poljoprivredu u građevinskoj mehanizaciji

 • svi bravarski radovi:
 • izrada dijelova,
 • dorada oštećenih dijelova,
 • ravnanje,
 • savijanje,
 • razbušivanje,
 • sve vrste zavarivanja:
 • autogeno,
 • MIG-MAG,
 • TIG,
 • zavarivanje aluminija,
 • zavarivanje inox-a,
 • zavarivanje sivog lijeva (gus),
 • elektrolučno zavarivanje,
 • regeneracija osovina (navarivanje i strojna obrada),
 • izrada utora za klin (unutarnji, vanjski),
 • zamjena noževa kašika i drugih dijelova limom otpornim na habanje,
 • tokarenje i glodanje,
 • bojanje